News Items

1e boosterinstallatie in gebruik genomen

Published on 27 October 2020

De door gAvilar geproduceerde groen gas booster is door Liander in Zeewolde in gebruik genomen. Zoals al eerder
aangegeven hebben we de booster installatie uitgebreid getest in de testfaciliteit Qirion aan de Spaklerweg in
Amsterdam.
De test is gedaan door Kiwa en is heel succesvol verlopen. Op locatie zijn weer de nodige testen uitgevoerd door
de overslagstations in druk te variëren, ook deze testen waren succesvol waarna de booster in bedrijf is gesteld.
De booster is aangesloten op het 4 bar deelnet en voed in op het 8 bar deelnet met een regelbare capaciteit van
50 – 250 Nm3/h.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Return