Cookie preferences
SettingsI agree
  • Country flag.

News items

CO2-footprint 2021 published

Published on 6 April 2022

gAvilar heeft zijn CO2-footprint van 2021 gepubliceerd. In de rapportage is te lezen waar de CO2-emissies door veroorzaakt worden en welke maatregelen gAvilar heeft genomen om deze emissie te reduceren. Daarnaast wordt aangegeven welke meerjarendoelstelling gAvilar heeft om de CO2-emissie verder te reduceren. Klik op nevenstaande link om de volledige rapportage te downloaden: CO2-footprint 2021

Return