News Items

gAvilar CO2-footprint 2018 gepubliceerd

Published on 19 February 2019

gAvilar heeft zijn CO2-footprint van 2018 gepubliceerd. In de rapportage is te lezen waar de CO2-emissies door
veroorzaakt worden en welke maatregelen gAvilar in 2018 heeft genomen om deze emissie te reduceren.
Daarnaast wordt aangegeven welke meerjarendoelstelling gAvilar heeft om de CO2-emissie verder te reduceren.
De volledige rapportage is te downloaden op de "Over gAvilar"-pagina in de rubriek MVO.


Return