Nieuwsberichten

Artikel vakblad Het Ondernemersbelang editie Drechtsteden

Gepubliceerd op 6 december 2012

Ze behoren tot de marktleiders op het gebied van regelapparatuur en systemen voor gasdistributie en hebben vertrouwen in de toekomst. Door productinnovatie en efficiencyverbetering wordt voor de komende jaren gerekend op een gezonde groei. Nadrukkelijk wordt ook gekeken naar markten over de grens. En dat terwijl gAvilar tot voor kort verloren leek voor Dordrecht. “We combineren jarenlange ervaring met de slagkracht van een jonge en compacte onderneming.’’

Voor wie het niet op het netvlies heeft: gAvilar is de nieuwe naam voor een bedrijf dat zijn wortels heeft in de Meterfabriek Dordrecht. Vorig jaar besloot eigenaar Itron vanwege strategische redenen om met de productie-activiteiten in Dordrecht te stoppen. Een deel van de productie werd verplaatst naar fabrieken in Duitsland en Frankrijk. Voor andere takken van het bedrijf werd een koper gezocht. Met name de productie van gasdrukregelaars, gasmeterbeugels en gasstations kwam in de etalage te staan. Door Itron werden deze producten niet langer als een kernactiviteit beschouwd, iets wat voor insiders niet als een verrassing kwam. Al jaren werd er door de multinational nauwelijks meer in Dordrecht geïnvesteerd en de innovatiekracht was beduidend afgenomen. Ad Huijps, Pieter Klijs en Arie Visser, het trio dat de dagelijkse leiding in het bedrijf had, zag de hele ontwikkeling met lede ogen aan. En hoewel enkele directe concurrenten interesse hadden in een overname, besloten ze gedrieën tot een zogeheten management buy out. Samen met twee privé-investeerders werd werk gemaakt van een doorstart, onder de naam gAvilar. Ruim een halfjaar zijn ze nu onderweg. “Soms is het nog wennen dat we zelf de touwtjes in handen hebben en samen kunnen beslissen".

KansenAlgemeen directeur Huijps, sales & marketing manager Visser en operations manager Klijs zijn er van overtuigd dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het rendement en de winstverwachting, door Itron nog in twijfel getrokken, zien er goed uit. Natuurlijk is de crisis ook bij gAvilar voelbaar, met name waar het gaat om het bescheiden aantal nieuwbouwprojecten.
Contracten van de vorige eigenaar konden worden overgenomen en de renovatie van verouderde regelapparatuur biedt op korte termijn voldoende alternatief. De reacties vanuit de markt zijn positief. "Gelukkig hebben de klanten alle vertrouwen in ons."
Bij de doorstart kon de werkgelegenheid van 25 medewerkers behouden blijven, een aantal dat ondertussen alweer voorzichtig is gegroeid. Ook is inmiddels fors geïnvesteerd in nieuwe ICT, nog een bewijs dat de nieuwe eigenaren vertrouwen hebben in de toekomst. Nauwlettend wordt de markt in de gaten gehouden, op kansen die zich voordoen.
Kansen voor nieuwe installaties via Europese aanbestedingen van de grote netwerkbeheerders, die belangrijkste klantengroep van gAvilar. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar een mogelijke uitbreiding van het productportfolio of mogelijke afzet van de huidige producten over de grens. Die rek zit er volgens directeur Huijps zeker in. "We zijn nu vooral nog een nationale speler. Slechts een gering percentage van onze omzet komt uit export ."

Hoogste kwaliteitsnormen

De komende maanden moeten door gAvilar nog wel enkele knopen worden doorgehakt . Het huidige bedrijfsgebouw aan de Kamerlingh Onnesweg is in feite te groot, waardoor men op zoek is naar een locatie elders binnen de Drechtsteden of het verblijf op de huidige locatie continueert onder gewijzigde voorwaarden. Ondertussen is gAvilar druk doende met het opschalen van de certificering voor alle bedrijfsactiviteiten . Naast de huidige ISO 9001 norm wil men op korte termijn ook ISO 14.001 gecerti­ ficeerd zijn. Een bewuste keuze. 'Wij streven naar absolute klanttevredenheid en willen daarom aan de hoogste eisen en kwaliteitsnormen voldoen, ook als het gaat om milieumanagement en Maatschap­ pelijk Verantwoord Ondernemen."

Bron: vakblad "Het Ondernemersbelang" editie Drechtsteden (pag21)

Terugkeren