Gasvoerende meterbeugel

Aansluitbeugels worden toegepast zowel bij nieuwbouw als renovatie. Een van de grootste voordelen van de aansluitbeugel is een spanningvrije ophanging van de gasmeter. Spanningen in de dienst- en of binnen-leiding, veroorzaakt door bijvoorbeeld verzakkingen, kunnen niet meer aan de gasmeter worden doorgegeven. Ook het frauduleus kantelen van de gasmeter is door de starre constructie niet meer mogelijk. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kan de beugel al in een vroeg stadium gemonteerd worden. De binnenleiding kan dan vanaf de beugel worden aangelegd. Omdat de aansluitpunten voor dienst- en binnenleiding gefixeerd zijn, worden misverstanden voorkomen. De gasmeter kan in een later stadium geplaatst worden. De dienstleiding kan zowel links als rechts op de beugel worden aangesloten, de andere zijde wordt afgesloten met een afsluitdop. De beugel is in combinatie met de muursteun in voorwaarste en zijwaartse richting verstelbaar.

De meterbeugel kan ook gecombineerd worden met overige installatiemateiralen tot een compleet pakket. Deze pakketten
zijn op verzoek samen te stellen. Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven;

Documentatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de functie en toepassing van de gasvoerende meterbeugel verwijzen wij u naar onze brochure. Tevens bevinden zich hier montage- en installatie instructies met uitleg over het plaatsen en aansluiten van de meterbeugelpakketten.

Onze binnendienst medewerkers zijn u graag van dienst in het maken van de juiste keuze onder het telefoonnummer:  085-4897130 of stuur een email naar info@gavilar.nl.

Type Categorie Product type Naam Taal Datum
PDF Brochures Meterbeugels Aansluitbeugels voor G4 en G6 balgengasmeters 01-11-2014
PDF Montage- en installatie-instructies Meterbeugels PE32 gasmeterpakket G4/G6 laagbouw 100mbar 01-05-2014
PDF Montage- en installatie-instructies Meterbeugels Losse G4/G6 gasmeterbeugel 01-11-2014
PDF Certificaten Meterbeugels Gastec QA certificaat Gasvoerende meterbeugels 01-08-2012
PDF Montage- en installatie-instructies Meterbeugels Gasmeterpakket G4/G6 hoogbouw 30 en 100mbar 01-11-2014
PDF Montage- en installatie-instructies Meterbeugels Montageinstructie PEKO-pakket 01-05-2014