Groengas invoedingsinstallatie

De groengas invoedingsinstallatie (GGI) is een verbinding tussen een productie-installatie voor groen gas of biomethaan en het openbare aardgasnetwerk. Via deze invoedingsinstallatie kan een gasproducent zijn gas gecontroleerd invoeden in het aardgasnetwerk, waarbij de installatie niet alleen nauwkeurig de hoeveelheid geleverd gas meet, maar tevens waarborgt dat uitsluitend gas met de juiste kwaliteit wordt ingevoed. De installatie wordt gebouwd conform de NEN 1059 en bewaakt de gaskwaliteit op de van toepassing zijnde invoedingsvoorwaarden. De installatie is tevens uitgerust met een druk regelaar en alle noodzakelijke overdrukbeveiligingen. Alle relevantie meetwaarden van de installatie worden gepresenteerd in een webportal die ook alle data opslaat en minimaal 2 jaar bewaart. U kunt in deze webportal analyses en grafieken maken van de verschillende componenten in het biogas.

De service dienst van gAvilar bied u een 24/7 onderhoudscontract waarin ook het onderhoud van de gaschromatograaf in is meegenomen. De servicegraad en responstijden van dit contract zijn zodanig dat de stilstand van de installatie zeer beperkt is. Hierdoor bent u in staat een zeer hoge up-time te realiseren..

Indien gewenst zijn wij graag bereid u een uitgebreide presentatie van de mogelijkheden te geven of kijk in de brochure die u bij de downloads op deze pagina kunt vinden voor meer informatie.

ODORISATIESYSTEMEN

Gavilar heeft voor de groen gas invoedingsinstallaties een eigen odorisatie systeem ontwikkeld. Dit systeem is uiterst eenvoudig en zorgt voor een goede dosering. Wij hebben ervoor gekozen de Williams pomp onder de voorraad tank van 30 liter inhoud te monteren zodat het odorant zelf toestroomt naar de pomp. Hierdoor is het systeem vrijwel zelf ontluchtend waardoor een betrouwbare werking wordt gerealiseerd. De doseerpomp injecteert nauwkeurig een constant volume van odorant bij elke pompslag onafhankelijk van de druk in de gasleiding. Een flow switch bewaakt de flow van het odorant bij elke slag van de pomp zodat de juiste werking is gegarandeerd. Een gekalibreerde glazen buis naast de buffertank geeft niet alleen het niveau van het odorant in de tank aan maar kan ook worden gebruikt om te controleren of daadwerkelijk odorant wordt gedoseerd.

Het paneel kan eenvoudig aan de wand worden gemonteerd of optioneel worden ondergebracht in een roestvaststalen kast. Optioneel kunnen wij klantspecifiek een maatwerk systeem voor u ontwerpen waarbij we ook de PLC besturing kunnen ontwerpen en aanbieden. Indien gewenst kunnen wij de werking van het systeem zichtbaar maken in een webportal.

Documentatie

Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. Indien gewenst zijn wij graag bereid u een uitgebreide presentatie van de mogelijkheden te geven of kijk in de brochure die u bij de downloads op deze pagina kunt vinden voor meer informatie.

Type Categorie Product type Naam Taal Datum
PDF Brochures Gasstations Groengas invoedingsinstallatie 01-08-2015
PDF Brochures Gasstations Green gas quality control installation 01-08-2015
PDF Brochures Gasstations Odorisation system 01-12-2013
PDF Brochures Gasstations Odorisatiesysteem 01-12-2015
PDF PDS/MSDS Gasstations MSDS-odorisatievloeistof 10-02-2014
PDF Diversen Gasstations Handleiding THT-unit A 27-06-2014