Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
  • Country flag.Country flag.

MEMS gasQS Producten

gAvilar is sinds 2021 exclusief dealer van de Zwitserse MEMS producten.

Mems AG ontwikkelt en optimaliseert meetapparatuur die u de nodige kennis verschaft over de kwaliteit van uw gas. Zo kan het volledige potentieel in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden worden benut.

Met de gaskwaliteitsmeting op basis van de gasQS ™ -technologie meet u continu relevante procesparameters op locatie. De technologie is geschikt voor alle processen waarbij kennis van de aard van het gas van belang is.

Met de gasQS ™ -meetapparatuur kunnen warmtegeleidingsvermogen, warmtecapaciteit en, door middel van een extra flowmeting met behulp van een kritische orifice, de dichtheidsmeting worden gemeten. Deze som van parameters worden gebruikt om conclusies te trekken over gaskwaliteitsfactoren zoals de lucht/gasverhouding, het methaangetal, het Wobbe getal of de calorische waarde.

De innovatieve gasQS ™ -technologie is intellectueel eigendom van Mems en is sinds 2014 een internationaal wettelijk beschermd handelsmerk.

Er zijn hiervoor 2 producten de gasQS™ flonic en de gasQS™ static 

gasQS™ flonic:

Installeren , configureren, meten - de gasQS ™ flonic kan flexibel worden aangepast aan uw toepassing en vereist geen kalibratie of draaggassen.

Op basis van een micro thermische CMOS-sensor in combinatie met een kritische orifice en twee kleppen kunnen warmtegeleiding, warmtecapaciteit en de relatieve dichtheid van aardgas worden gemeten. Uit deze parameters correleert het apparaat verschillende uitgangswaarden.  

Het systeem is volledig ontwikkeld door Mems AG. Dankzij de complexe kennis van de fysica, de afzonderlijke componenten en hun interactie kunnen klant specifieke toepassingen flexibel worden geïmplementeerd. 

  • Standalone apparaat waarvoor geen draaggassen nodig zijn.
  • Instelling van een extra automatische regelmeting mogelijk door geïntegreerde regeluitgang.
  • Extra uitvoerwaarden kunnen op elk moment in de huidige applicatie   worden toegevoegd. 

Wij hebben de gasQS ™ flonic in samenwerking met Mems, kunnen configureren met onze nieuwe gFLOW1500 evhi. Hierbij bestaat een unieke combinatie die de warmtewaarde en de relatieve dichtheid samen met de samendrukbaarheid van het gas kan meten.

De meting van de gaskwaliteitsgegevens leveren een totale energie meting op. Variatie van de gaskwaliteit wordt binnen één minuut gemeten. De wobbe-index van het stromende gas wordt continu berekend en weergegeven. 

gasQS™ static:

Installeren, aansluiten, beginnen met meten – De meest compacte en snelste van onze meetapparaten bepaalt verschillende eigenschappen van binaire en virtueel binaire gasmengsels.

De gasQS ™ static bepaalt nauwkeurig de warmtegeleiding met behulp van een micro thermische sensor. Voor binaire gasmengsels (bijv. biogas) kan het percentage van de gassen afleiden en verschillende gaseigenschappen zoals calorische waarde en dichtheid met hoge nauwkeurigheid berekenen. 

-        Eenvoudige integratie in het besturingssysteem.
-        Slechts minimale ingrepen in het leidingsysteem en geen uitlaatleiding nodig.

Documentatie

Voor meer detailinformatie verwijzen wij u naar onze productbrochures die hieronder vermeld zijn.  Ook onze binnendienst medewerkers zijn u graag van dienst in het maken van de juiste keuze onder het telefoonnummer: 085-4897130 of stuur een email naar info@gavilar.nl.

TypeCategorieProduct typeNaamTaalDatum
PDF Brochures MEMS producten MEMS QS flonic Engels 04-01-2023
PDF Brochures MEMS producten MEMS QS Static Engels 04-01-2023