Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
  • Country flag.Country flag.

MVO/CO2-prestatieladder

MVO/CO2-prestatieladder

gAvilar B.V. omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wil waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Wij respecteren niet alleen wet en regelgeving maar gaan verder en conformeren ons tevens aan de eisen van de normen die gecertificeerd zijn, t.w. ISO 9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder en VCA. In ons MVO-beleid conformeren we ons aan de 7 MVO-principes en de 6 kernthema's. Dit beleid is hieronder te downloaden.

In oktober 2015 hebben we ons succesvol laten certificeren volgens de CO2 -prestatieladder niveau 3. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Bij gAvilar komt dit tot uiting door maatregelen te treffen die met name gericht zijn op het reduceren van ons energieverbruik uit scope 1 (gas) en scope 2 (elektriciteit). Daarnaast zijn we bezig met het elektrificeren van ons wagenpark. Voor het bepalen van onze CO2-footprint maken wij gebruik van de Milieubarometer software.
Bij de downloads zijn de documenten te vinden waarin onze werkwijze op het gebied van communicatie en energiemanagement is vastgelegd. Verder zijn ook onze meest recente CO2-footprints en onze interne QHSE-nieuwsbrieven te downloaden.
Wilt u meer informatie over de COâ‚‚-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Sinds juli 2016 zijn we aangesloten bij het MVO-Register. Dit is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar kunnen maken aan bestaande en nieuwe klanten. Hiermee kan voorkomen worden dat bedrijven iedere keer opnieuw eindeloze MVO-vragenlijsten moeten invullen.
Bekijk onze MVO-prestaties in het Register (http://database.mvo-register.n...) of neem een kijkje in ons MVO-jaarverslag welke hieronder is te downloaden.